Národní koordinační středisko
pro genetické zdroje


Výzkumný ústav živočišné výroby
Přátelství 815
104 00 Praha 10 Uhříněves
Národní koordinátor

Ing. Věra Mátlová
Tel: 267 009 684
Email: matlova.vera@vuzv.cz