CBD - UNEP

Česká republika je členským státem Úmluvy o biologické rozmanitosti

Základní dokument této úmluvy byl začleněn do české legislativy jako Sdělení ministerstva zahraničí č. 134/1999 Sb. S tímto dokumentem souvisí řada dalších úmluv a dohod, například Směrnice o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivému podílu na užitku z těchto zdrojů plynoucích

(DOC) Návrh změn v novele zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, týkajících se genetických zdrojů

(DOC) Úmluva o biologické rozmanitosti

(PDF) Bonnská směrnice