Rozhodnutím ministra zemědělství byl dne 20.září 2003 vyhlášen Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu, zemědělství a lesní hospodářství. Jednou ze tří jeho součástí se stal i dosavadní Národní program ochrany genetických živočišných zdrojů.

(DOC) Text rozhodnutí č.j.: MZe 33 083/03-3000
(DOC) Text přílohy (výchozí stav k 1.1.2004)

Podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a navazující vyhlášky č. 471/2000 zahrnuje Národní program tato plemena:

Skotu: česká červinka, český strakatý skot
Ovcí: šumavská ovce, valašská ovce
Koz: koza bílá krátkosrstá, koza hnědá krátkosrstá
Prasat: přeštické černostrakaté
Koní: starokladrubský kůň, huculský kůň, slezský norik, českomoravský belgický kůň
Králíků: český strakáč, český luštič, český albín, český červený, český černopesíkatý, moravský modrý, moravský bílý hnědooký
Nutrií: plzeňská tříbarevná nutrie (přeštická), standardní nutrie českého typu, stříbrná nutrie
Ryb: kapr obecný, pstruh duhový, pstruh obecný forma potoční, lín obecný, sumec velký, jeseter malý, vyza velká, síh peleď, síh maréna
Včel: včela kraňská
Drůbeže: česká slepice zlatě kropenatá, česká husa

NRS

Pro všechna plemena jsou zpracovány metodiky chovů a ochrany, nacházejí se pod jednotlivými odkazy.

RFP

Národní program je financován Ministerstvem zemědělství České republiky. Národní referenční středisko je členem Evropského regionálního střediska pro živočišné genetické zdroje.

 

Národní koordinátor:
Ing. Věra Mátlová
Tel: 267 009 684
Email: matlova.vera@vuzv.cz