Animal Genetic Resources - State of the World

(PDF)  Czech country report on state of farm animal genetic resouces
(PDF)  Stav genetických zdrojů hospodářských zvířat - Česká republika